Linkler
Basında Biz
Anket
Etkinlik Takvimi
Köşe Yazıları
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Dosyalar ve Dilekçeler
İlçe Temsilcileri
Üye Formları
Mahkeme Kararları
İLETİŞİM
ADRES
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA

TELEFON
0332 350 55 68

FAKS
0332 352 50 28
TES HABERLER
Duyurular - ŞUBE KADIN KOMİSYONU ÜYELERİMİZ "KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINDAKİ PROBLERİMLERİ ÇALIŞTAYI"

                               TÜRK EĞİTİM-SEN KADIN ÇALIŞTAYI

“Daha esenlikle, daha dürüst olarak yürüyeceğimiz yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak yapmak, hayatımızı onunla birlikte yürütmek, Türk kadınını ilmi, ahlaki, sosyal, ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve destekleyicisi yapmak yoludur.”

                                                                                                                                             (1923/ ATATÜRK)

 

                Dünyada ve ülkemizde kadınların siyasal katılım düzeylerinin düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Toplum yaşamı içinde çocuk bakımı ve ev içi işler gibi roller kadın üzerinden tanımlanmakta, bu faaliyetler kadınların doğal görev alanları gibi kabul edilmektedir. Bunun neticesi olarak; kamusal alanda erkek egemen bir karakter kazanmakta, kadınlar özel alan içinde kalmak sureti ile sosyal ve siyasal yaşamda çok fazla yer alamamaktadırlar.

                Çalışmada kadının siyasal alana girmesindeki en önemli belirleyici olan kadının ekonomik özgürlüğünü kazanıp kazanmadığıdır. Ekonomik özgürlük eğitim ile yakından alakalıdır. Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmış olmaları onların özel alandan kamusal alana geçişlerini sağlamaktadır. Çalışan kadınlar siyasal ve toplum içinde daha çok ön plana çıkabilmektedir.

                Gelişmişlik düzeylerine ve izledikleri politikalara bakarak aralarında farklılıklar olan tüm ülkelerde siyasal ilgiden başlamak üzere, siyasal katılımın her düzeyine kadınların pasif ve sınırlı katılımı bilinen bir gerçektir. Toplumların genelinde kadına ve erkeğe özgü olarak kalıplaşmış yargılar vardır. Cinsiyete ilişkin bu kavramlaştırmalar, fertlerin bilinçli veya bilinçsiz olarak kendilerini belirli beklentilere cevap verecek şekilde şartlandırmalarına yol açmakta ve fertler üzerinde baskı oluşturmaktadır. Cinsler arası rol farkına bağlı olarak ve toplumun beklentilerine göre kadınlardan beklentiler farklıdır. Buna uygun bir biçimde kadınların aile ve ev dışı yaşam için gerekli olan eğitim, girişkenlik, vb. türden özelliklere, erkeklere oranla daha az sahip olması beklenmektedir. Bu durum kadınların siyasal beceri ve imkânlarının erkeklere oranla daha az olduğu şeklinde yanlış yorumlara sebebiyet vermektedir. Cinsiyetin siyasal katılım ilişkisine ilişkin toplum içinde oluşan yanlış kadın imajına                 göre toplumda erkek hâkim ve kuvvetli, kadın zayıf ve bağımlıdır. Kadınların siyasal etkinliği toplumsal koşullara bağlı olarak şekillenmektedir. Gelişmiş batı toplumlarındaki kadınlar, kendi özgür iradeleriyle hareket edebilirken bu, az gelişmiş ülkelerde kadınların siyasal tercihleri baba ya da eşlerinin tercihleriyle şekillenmektedir.  Ataerkil bir güç ilişkisi içinde kadınlar siyasetten uzaklaştırılarak uzak tutulmakta ve siyasal tercihleri erkekler tarafından yönetilmektedir. Kadınların siyasal özgürlüğü,  eğitim düzeylerine, çalışma yaşamındaki durumlarına, evli olup olmamalarına, gelir düzeylerine ve şehirleşme derecesine göre değişmektedir.  Diğer bir ifadeyle; tüm toplumlarda eğitim seviyesi yüksek kadınlar ile evli kadınlar, oy verme davranışı bakımından siyasete daha çok katılmaktadır. Ancak evli kadınların geleneksel toplumlardaki seçimlere katılımı ve yoğunluğu büyük ölçüde bu toplumlardaki erkeklerin zorlama ve otoritesinden kaynaklanmaktadır. 

                Türkiye’de hala; siyasi partilerde yer almadan siyasi karar alma mekanizmalarına kadar devam eden siyasi macerada, kadınlara mani olan pek çok faktör bulunmaktadır.  Kadına toplum içinde biçilen rol; sadece siyasi katılımını değil, siyasete katılımını sağlayacak toplumsal statüsünü de olumsuz olarak etkilemektedir. Çoğu zaman çalışma yaşamından; eğitimden soyutlanarak bir yaşam öngörülen kadınlar içinden bunu başarıp, toplumda yüksek saygınlığı olan kadınlar dahi siyaset kurumuna girerken zorlanmaktadırlar. Ayrıca kurumlaşmış siyasette zamanın esnekliğinin zayıflaması, uzun ve sürekli çalışma, büyük çaplı rekabet, gece çalışması gibi kadının katılımını zorlaştıran faktörler de vardır. Bu unsurlar; kadınlardan beklenilen özel yaşama ilişkin taleplerle büyük oranda çatışmaktadır. Böylece kadın, kamusal alan ve özel alan ayrımında özele kapatılmaktadır.

                Kadınların; kadınlar arasında siyaset yapmasına izin verilip göz yumulurken, kazara kurumsal siyasete aktif olarak katılanlar varsa onlar da kadınsı işlere(sosyal refah, sağlık, vb. gibi) itilmektedir. Hatta siyasi partilerde aktif olarak çalışan ve bazen yüksek mevkilere gelen kadınlar bile; resmi karar alma toplantıları hariç, gayri resmi süreçlerin bir kısmına katılamadıkları için erkekler kadar aktif olamamaktadırlar.

Tüm bunların ele alınarak tartışılması maksadıyla; Türk Eğitim-Sen, 10-11 Mart 2012 tarihleri arasında Antalya/Kemer/Göynük’te “Çalışma Hayatında ve Sendikal Mücadelede Kadının Rolü ve Beklentileri Çalıştayı” düzenlemiştir.

Türk Eğitim Sen KONYA 1 No’lu Şube Kadın Komisyonu Başkanı Berna ARSLAN, Başkan Yardımcısı Hümeyra DURMAZ, üyelerden Dilek DEMİREL, Rukiye ÇEREZCİ ve Fatma HAPHAP belirlenen konularda bir rapor hazırlayarak katılmışlardır. Antalya’da yapılan Çalıştay’a, Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, İlksan Genel Başkanı Tuncer Yılmaz, Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Komisyonlarının Başkanları ve üyeleri yer almışlardır.

81 ilin Türk Eğitim Sen kadın komisyonu temsilcilerinden oluşan heyetler, hazırlıklı olarak geldikleri Çalıştay’da hem birbirleriyle tanışma ve kaynaşma imkânını bulmuş, hem de kadınların meseleleri üzerinde istişare etmişlerdir.

Toplantıda İlksan Genel Başkanı Tuncer Yılmaz ve Kıbrıs Türk Memur-Sen Genel Başkanı Çelebi Ilık birer konuşma yapmıştır. 

Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan İsmail Koncuk, milli değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğini önemli mevzularda fikirlerini bizlerle paylaşmıştır. Konuşmasının sonunda dakikalarca ayakta alkışlanmıştır.

Çalıştay’a katılan temsilcilerin çalışma konuları şu şekilde belirlenmiştir:  “ Sendikal örgütlenme özelinde sivil toplum kuruluşlarında kadının konumu” , “ Çalışma hayatında fırsat eşitsizliği ve pozitif ayrımcılık” , “ Kadın çalışanların yönetim süreçlerine katılımı”, “İşyerinde şiddet ve mobbing” , “İş – aile sosyal hayatında kadın çalışanların sorunları ve beklentileri” , “Bürokrasinin ve siyasetin kadın çalışanların sorunlarına yaklaşımı” , “ Yeni Anayasa’da kadın sorunlarının çözümüne yönelik yapılması gereken düzenlemeler” ele alınarak grup başkanları eşliğinde ayrı ayrı işlenmiştir.10.03.2012 Cumartesi günü akşamı ise, ünlü Sanatçı Ahmet ŞAFAK'ın muhteşem konseriyle gece son bulmuştur. Toplantının ikinci gününde de katılımcılar ile paylaşılan komisyon raporları Divan’a sunulmuştur.

Rukiye  ÇEREZCİ

24.03.2012 tarihinde eklendi ve 1,564 kez okundu.
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Web Sitesi
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA
0332 350 55 68