Linkler
Basında Biz
Anket
Etkinlik Takvimi
Köşe Yazıları
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Dosyalar ve Dilekçeler
İlçe Temsilcileri
Üye Formları
Mahkeme Kararları
İLETİŞİM
ADRES
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA

TELEFON
0332 350 55 68

FAKS
0332 352 50 28
TES HABERLER
Duyurular - YÖNETİCİ ÜYELERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU !!!

 

13 HAZİRAN 2014 Günü GÖREVİ SONA ERECEK OLAN MEVCUT OKUL YÖNETİCİLERİ NE YAPMALIDIR?

13 Haziran 2014 tarihinde yöneticilik görevi sona erecek olan Okul Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı görevlerinde bulunan yöneticilerimizin yöneticilik görevleri, ayrıca bir tebligat yapılmasına gerek olmadan 6528 Sayılı Yasa gereğince kendiliğinden sona erecektir. (14 Mart 2014 tarih ve 28941 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6528 Sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince.)

Bu nedenle, 13 Haziran 2014 tarihinden sonra Yasa nedeniyle görevi sona eren yöneticinin yöneticilik görevi dahilindeki hiçbir resmi evrakı kendilerine bu konuda bir tebligat yapılmasa dahi imzalamaması gerekmektedir. Bunun dışında bahse konu Yasa hakkında kamuoyunun da malumu olduğu üzere Anayasa Mahkemesi’ndeki yargı süreci devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi halen yasanın iptali talebini esastan görüşmektedir.

Anayasa’nın “Anayasa Mahkemesi Kararları” başlıklı 153. maddesinin konumuzla ilgili kısmı şu şekildedir:

“İptal kararları geriye yürümez. Anayasa Mahkemesi Kararları Resmi Gazete’de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

Yukarıda ifade edilen Anayasa’nın 153. maddesinden de anlaşılacağı üzere, Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesi muhtemel bir iptal kararının yasama, yürütme, yargı ve idare makamlarını bağlaması için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekmektedir.

14.03.2014 tarihi itibarıyla 4 yılını dolduran yöneticilerin görevi de 13.06.2014 tarihinde sona ermektedir ve yöneticilik görevinin sona ermesi işlemine karşı dava açma süresi de 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre 60 gündür. Bu durumda bulunan yöneticiler için dava açma süresinin son günü 12.08.2014 tarihidir. Fakat bu tarih adli tatile denk geldiği için dava açma süresi aynı yasanın 61. ve 8. maddeleri gereğince 7 Eylül 2014 tarihine kadar uzamaktadır. 7 Eylül 2014 tarihi de hafta sonu tatiline denk geldiğinden süre 8 Eylül 2014 tarihine uzamaktadır.

Yani, netice itibarıyla, 13.06.2014 tarihinde yöneticilik görevi sona erecek olan Yöneticilerin, Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesi muhtemel bir iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlanma süreci ve ayrıca iptal kararlarının geriye yürümezliği kuralı nedeniyle mağduriyet yaşama ihtimalleri bulunduğundan, EN GEÇ 8 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA İDARE MAHKEMESİ’NDE YÖNETİCİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİNE YÖNELİK OLARAK İPTAL DAVALARINI AÇMIŞ OLMALARI GEREKMEKTEDİR.

Anayasa Mahkemesi’nce İPTAL KARARI verilse dahi, “Anayasa Mahkemesi Kararlarının geriye yürümezliği” kuralının kurumlar tarafından ileri sürülerek, süresi içerisinde İdare Mahkemesinde dava açmayan yöneticilerin eski görevlerine kendiliğinden iade edilmesi zor gibi görünmektedir.

Bu nedenle, Değerli Yöneticilerimiz;

İşinizi şansa bırakmayın…

Dava açma sürelerini geçirmeyin…

En geç 8 Eylül 2014 tarihinde İPTAL davanızı açın…

02.06.2014 tarihinde eklendi ve 669 kez okundu.
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Web Sitesi
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA
0332 350 55 68