Linkler
Basında Biz
Anket
Etkinlik Takvimi
Köşe Yazıları
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Dosyalar ve Dilekçeler
İlçe Temsilcileri
Üye Formları
Mahkeme Kararları
İLETİŞİM
ADRES
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA

TELEFON
0332 350 55 68

FAKS
0332 352 50 28
TES HABERLER
Duyurular - ROTASYON UYGULAMASIYLA İLGİLİ ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ

ROTASYON UYGULAMALARIYLA İLGİLİ ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ

Bilindiği üzere, 17/04/2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2014-2015 öğretim yılında 30 Eylül tarihi itibarıyla aynı eğitim kurumunda 15 yılını tamamlayan öğretmenler rotasyon uygulamasına tabi tutulmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azamî Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru doğrultusunda, yer değiştirme başvuruları 20-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında alınacak; atamalar 29 Temmuz 2015 tarihinde yapılacaktır. Ancak rotasyon uygulaması çok sayıda mağduriyeti beraberinde getirecektir. İlköğretim okulları ilkokul ve ortaokula dönüştürüldüğünde yöneticileri dahil her şeyleri değiştirilerek öğretmenlere yeni atama kararnameleri tebliğ edilmesine karşılık, bu kurumlarda dönüştürülme işleminden önce ve sonra geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilerek öğretmenler rotasyona zorlanmaktadır. Yönetmelikte aranan aynı eğitim kurumunda 15 yılını tamamlamış olma şartı bu öğretmenlerimiz bakımından gerçekleşmemektedir. Diğer yandan sınav puanıyla atanan öğretmenlerimizin de tercihlerine atanamamaları halinde  kazanılmış haklarının korunmayarak re’sen düz liselere atanmaları ihtimali söz konusudur. Yukarıda açıklandığı gibi gerek dönüşen okullarda görev yapan ve gerekse sınavla öğretmen ataması yapılan okullarda çalışan öğretmenlerimiz re'sen atama işlemine tabi tutulursa, önce yazılı dilekçe ile müracaat ederek uygulamanın iptalini isteyeceklerdir. İdare bu talebe olumsuz cevap verirse isteyen üyelerimiz yargı hakkını kullanabileceklerdir. Bu öğretmenlerimiz istemeleri halinde bireysel dava açma yoluna giderek haklarını İdare Mahkemesinde arayabileceklerdir. Bu durumda olan ve yargı yoluna başvurmak isteyen öğretmenlerimiz için örnek dava dilekçeleri aşağıdadır. 


Dönüşen Eğitim Kurumlarında Görev Yaparken  Rotasyona Tabi Tutulan Öğretmenler için dava dilekçesi örneği

 

Sınavla öğretmen ataması yapılan okullardaki sınavla atanmış öğretmenler için rotasyon dava dilekçesi örneği

14.07.2015 tarihinde eklendi ve 417 kez okundu.
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Web Sitesi
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA
0332 350 55 68