Linkler
Basında Biz
Anket
Etkinlik Takvimi
Köşe Yazıları
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Dosyalar ve Dilekçeler
İlçe Temsilcileri
Üye Formları
Mahkeme Kararları
İLETİŞİM
ADRES
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA

TELEFON
0332 350 55 68

FAKS
0332 352 50 28
TES HABERLER
Duyurular - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU ÖĞRETMENLERE ÖNEMLİ DUYURU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNU OLAN ÜYELERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ DUYURU

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazılan 20.10.2011 tarih ve 70526 sayılı yazı ile, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programları ile kariyere yönelik yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının birbiri ile eşdeğer olup olmadığı sorulmuştur.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 23.11.2011 tarih ve 050015 sayılı cevabi yazı ile "Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı ile kariyere yönelik yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları aynı kapsamda değerlendirilir." denmiştir.

 

Bu nedenle Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını bitirenlerin de Uzman Öğretmen olmalarının yolu açılmıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 20/10/2011 tarihli, 70526 sayılı ve “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” konulu yazılarında; "Bakanlığımız Talim ve Terbiye Kurulunun 80 sayılı kararında; Ortaöğretim alan öğretmenliklerine, eğitim fakültesi mezunları ile karar eki çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından mezun olup, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi ya da pedagojik formasyon belgesi bulunanların atanabileceği hükmü yer almaktadır. 

Bu kapsamda eğitim fakültesi dışındaki yükseköğretim programlarından mezun olup, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi ile ortaöğretim alan öğretmenliğine atananlar, kariyere yönelik yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans mezunlarına verilen mali ve özlük haklarından yararlanmak istemektedirler. 

Eğitim fakültesi mezunlarının bu programdaki dersleri öğrenimleri süresince aldıkları ve pedagojik formasyon programı ile aynı ders içeriğine sahip olduğu hususu göz önünde bulundurularak; kariyere yönelik yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlan ile aynı kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda tereddüde düşülmüştür. 

Bu nedenle Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunlarının, yükseköğretim programına giriş şartları, programın süresi, program içeriği ve bu program mezunlarının doktora eğitimi programına kabul edilip edilmedikleri bilgisi ile kariyere yönelik yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile eşdeğer olup olmadığı, aynı kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusunda Başkanlığınız görüşüne ihtiyaç duyulmuştur.” açıklamasında bulunarak Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığından görüş istemiştir. 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 23/11/2011 tarihli, 050015 sayılı ve “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı” konulu görüş yazısında; “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı ile kariyere yönelik yapılan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları aynı kapsamda değerlendirilmektedir” açıklaması bulunmaktadır. 

Bu nedenle Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunlarının idareye başvuru tarihinden itibaren olmak üzere, Uzman öğretmenlik ve/veya başöğretmenlik sertifikasının düzenlenerek aynı tarihten geçerli olmak üzere ödenmeyen parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir. 

Bu durumda olan öğretmenlerimizin idareye, sendikamızdan alacakları dilekçe ile başvurmaları gelen cevaba sendikamızca dava açılması gerekmektedir. Bu durumdaki üyelerimizin Konya 1 Nolu Şubemizle irtibata geçmeleri önemle duyurulur.

Dava açılması için hazırlanacak belgeler:

1-Hizmet Cetveli (Halen görev yapılan Okuldan alınacak),

2-Başvuru Dilekçesi (Üyemizin okula verdiği başvuru dilekçesinin bir örneği),

3-İdareni Cevabı (İdarenin cevabı gelmezse başvuru tarihinden itibaren 60 gün sonra dava açılması gerekmektedir. Cevap gelirse; gelir gelmez dava açılması gerekmektedir.)

4-Yüksek Lisans Diploması veya Çıkış ya da Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,

5-Sendika Avukatımıza Noterden verilecek olan Vekaletname,

6-Mahkeme Harcı.

 

 

 

 

23.12.2011 tarihinde eklendi ve 1,670 kez okundu.
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Web Sitesi
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA
0332 350 55 68