Linkler
Basında Biz
Anket
Etkinlik Takvimi
Köşe Yazıları
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Dosyalar ve Dilekçeler
İlçe Temsilcileri
Üye Formları
Mahkeme Kararları
İLETİŞİM
ADRES
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA

TELEFON
0332 350 55 68

FAKS
0332 352 50 28
TES HABERLER
Haberler - ŞUBE BAŞKANI TANFER ATA'NIN 20 EYLÜL 2011 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASI

TÜRK EĞİTİM-SEN KONYA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI TANFER ATA’NIN

“2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI İLE İLGİLİ” BASIN AÇIKLAMASI METNİDİR.

 

Değerli Basın Mensupları, Değerli Eğitim Çalışanları,

 

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı dün itibariyle başlamış bulunmaktadır. Bu vesileyle, yeni Eğitim-Öğretim Yılının başta değerli Öğretmenlerimiz ve geleceğimizin teminatı Öğrencilerimiz olmak üzere, tüm eğitim çalışanlarına, velilerimize ve milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, başarılar diliyorum.

Yeni bir Bakan, yeni bir anlayış ve değişim rüzgarlarıyla giriş yaptığımız bu dönemde de Milli Eğitim yöneticilerini bekleyen dağ gibi problemler bulunmaktadır. Türk Eğitim-Sen olarak hiçbir zaman kuru kuruya eleştiri yapmadık, doğru yapılanları alkışladık, takdir ettik, yapılması gerekenleri de söylemekten asla vazgeçmedik. Bugün yine aynı düşünceyle başlayan yeni eğitim-öğretim yılının çözüm bekleyen problemlerini dile getireceğiz, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikleri kamuoyu ile paylaşacağız.

Her zaman altını çizerek söylüyoruz. Milli Eğitim uygulamaları DEVLET POLİTİKASI olmalıdır, günübirlik, siyaseten yapılan uygulamalar, istikrarı bozmakta, devlette devamlılık esasını zedelemektedir.

Bu sözleri niye söylüyoruz? Çünkü, yeni Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ömer DİNÇER’in gayretleriyle Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından birisi olan 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılarak bunun yerine alelacele hazırlanmış olan 652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe konmuştur.

T.B.M.M.’nde görüşülerek, tüm tarafların uzlaşacağı bir KANUN çıkarmak yerine, aynı etkiye sahip ama T.B.M.M.’nde görüşülmeden sadece Hükümet üyelerince imzalanan KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME çıkartılmasını yadırgıyoruz. Türk Milli Eğitim Sistemini temelden etkileyecek olan böyle bir değişikliğin T.B.M.M.’nde görüşülüp KANUN çıkartılarak yapılmasını beklerdik.

Bu değişikliğin getirdiği ve sendikamızca uygulanmasında fayda görmediğimiz, tam tersi gerek Türkiye’yi emanet bırakacağımız genç nesillerimizin ve gerekse eğitim çalışanlarının mağdur olacağını düşündüğümüz maddeler şunlardır:

 1. Yapılan değişiklik ile Bakanlığın görevleri arasından “Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek…” cümleleri çıkartılırken, Bakanın görevleri arasında yer alan “Milli Güvenlik Siyasetine” bağlı olma şartı da yeni KHK’de yer almamıştır.

 

İlk bakışta önemsiz gibi gelen bu değişiklik, aslında çok güzel gizlenmiş ve dizayn edilmiş ve içi boşaltılmış yeni maddeler haline getirilmiştir. Esasen, Anayasayı değiştirerek, Türk ve Türk Milleti ile ilgili hesapları olanlar şimdiden birer ikişer her mevzuatın içini boşaltmaya başlamıştır. Kimliksiz bir millet ve vatandaş profili mevzuata ve Anayasaya konulmaya çalışılmaktadır. Yukarıdaki cümlelerden, Bakanlığın ve Bakanın görevlerinden kimler rahatsızdır gerçekten merak ediyoruz. Biz rahatsız değildik, çıkartılmasına da şiddetle karşı çıkıyoruz. Küresel güçlere ve başka ülkelerin menfaatlerine zarar veremeyecek, bunların dünya politikalarına DUR diyemeyecek bir nesil yetiştirilmek isteniyorsa biz buna HAYIR diyoruz.

 

 1. Yapılan değişiklik ile Öğretmenlerin özürleri sebebi ile yılda sadece bir defa yaz tatillerinde yer değişikliği yapabilecekleri esası getirilmiştir.

 

Bu değişiklikten önce Öğretmenler Eş, Sağlık, Öğrenim ve Olağanüstü Hal Özür gruplarına göre yer değişikliği yapabiliyordu. Eş durumu özründen dolayı yılda iki kez, sağlık ve olağanüstü hal özründen dolayı da yılda dört kez yer değişikliği işlemi gerçekleştiriliyordu. Buna rağmen parçalanmış ailelerin, eşinden ve çocuklarından uzakta görev yapmakta olan öğretmenlerin mağduriyetleri önlenemiyordu. Bu değişiklik ile mağduriyetler daha da artacaktır. Öğrenim özrünün ne olacağı ise belirsizdir. Bakanlığın Özür Grubu uygulamasını gözden geçirmesinde fayda vardır.

 

 1. Yeni Teşkilat Kanunu ile İl Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul ve Kurum Müdürü olarak görev yapanlara ROTASYON uygulaması getirilmiştir. Yönetici Atama Yönetmeliğindeki Okul Müdür Başyardımcıları ve Müdür Yardımcılarının da Rotasyona tabi tutulacağı yönündeki düzenleme ile Teşkilat Kanunu örtüşmemektedir. Bu konuda belirsizlik vardır. Ayrıca İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev yapan Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri rotasyonu hakkında düzenleme de unutulmuştur, ya da rotasyon belirtilmeyen unvanlar için bundan böyle rotasyon uygulaması yapılmayacaktır. Bu konuların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

 

 1. Yeni düzenlemeye göre, Okul ve Kurum Müdürleri; yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak okul veya kurum müdürlüğü sınavında başarılı olmak kaydıyla atanacaklardır. Yani, Okul ve Kurum Müdürü olarak atanacaklarda sadece yazılı sınav, sadece sözlü sınav ya da her ikisi birden uygulanabilecektir. Daha önce de uygulanan mülakat/sözlü sınav adam kayırmacılığa yönelik uygulandığı, objektif olmadığı gerekçeleriyle Danıştay tarafından iptal edilmişti. Buna rağmen mülakat/sözlü sınav uygulamasının önü açılmaktadır.

 

 1. Yıllardır söylediğimiz ve düzeltilmesini istediğimiz bir konu olan “fiilen derse girmeyenlere EK DERS ÜCRETİ ÖDENMESİ” yeni KHK ile uygulamadan kaldırılmıştır. Fiilen derse girmediği halde ek ders ücreti ödenen Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personeline en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge dahil)   % 200’ünü geçmemek üzere her ay ek ödeme yapılacaktır. Bu, doğru bir uygulama olmuştur, ancak, yapılacak ek ödemenin hakkaniyete uygun bir şekilde belirlenmesini görmek istiyoruz. Ayrıca, ek ödeme konusunda unutulan, yıllardır ihmal edilen memur, şoför, hizmetli vb. personele de ek ödeme yapılmasını talep ediyoruz.

 

Kanun Hükmünde Kararname ile değil de KANUN ile yapılması uygun olan Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki düzenlemede yukarıdaki değişikliklerin Bakanlık tarafından yeniden ele alınarak uygulamada mağduriyete sebep olacak konuların tarafların makul ve mantıklı talepleri çerçevesinde düzeltilmesini bekliyoruz.

 

Türk Milli Eğitim Sisteminin yıllardır çözülemeyen problemlerinden de bahsetmeden geçemeyeceğiz. Yıllardır ifade ettiğimiz ve çözüm beklediğimiz aşağıdaki konuların bu dönemde çözülmüş olmasını görmek istiyoruz. Buna göre;

 1. Öğretmen alım politikalarının gözden geçirilmesi, öğretmen açığının kadrolu öğretmen alımı ile giderilmesi gerektiği halde, atama bekleyen yaklaşık 400 bin öğretmenin mağduriyeti giderilememektedir. 2012 yılı sonuna kadar 150 bin öğretmen atamasının yapılmasını talep ediyoruz.
 2. Genel Liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi, Anadolu Lisesi öğretmenliği için girilmesi gereken sınavın kaldırılması sebebiyle atamalarda yanlışlıklar ve haksızlıklar meydana gelmektedir. Norm kadro fazlası durumuna düşen öğretmenler mağdur edilmektedir.
 3. Genel Liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi uygulamasıyla Meslek Liselerinde aşırı öğrenci artışı olduğundan mevcut fiziki kapasiteler yetersiz hale gelmiştir. Veliler çocuklarını gönderecekleri okul bulmakta zorlanmaktadır.
 4. Ülkemizdeki derslik sayısı OECD ülkelerinin ortalamasının gerisindedir. Derslik açığının kapatılması için Milli Eğitim Bakanlığının biran önce yeterli yatırımı yapması gerekmektedir.
 5. Okullarımızda Memur ve Hizmetli ihtiyacı had safhadadır. Alındığı iddia edilen tedbirler kesinlikle yetersizdir, okul yöneticileri bu konularda kaderlerine terk edilmiş bulunmaktadır. Bağış almanın yasaklandığı okullarımızda kaynak sıkıntısı çekilmektedir.
 6. Özellikle Hizmetli ve 4/C statüsünde görev yapan personelin mesai saatleri belirsizdir, 8 saat çalışması gereken bu personel sabah 7’den akşam 8’e kadar çalışmaya zorlanmakta, fazla mesai ücreti ve diğer haklardan yararlanamamaktadır.
 7. 4/C statüsünde görev yapan personele Aile ve Çocuk Yardımı yapılması sözü verildiği halde, hala gerekli kanuni düzenleme yapılmamıştır.
 8. Her eğitim-öğretim yılı başında ödenen Öğretime Hazırlık Ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.
 9. Ek Ders Ücretlerinin arttırılacağı yönündeki siyasi sözler hala yerine getirilmemiştir. En kısa sürede Ek Ders Ücretleri ve Tazminatlar günün şartlarına göre arttırılmalıdır.
 10. Türkiye’de dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı bugün 3.090,69 TL.’dir. Öğretmen maaşları bu rakamın çok gerisindedir. Öğretmenler başta olmak üzere tüm eğitim çalışanlarının maaşlarının günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirilmesi artık bir zarurettir.
 11. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere Türkiye’deki mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere ek tazminat ödenmelidir.
 12. 4/B statüsünde görev yaparken KPSS puanına göre atanan öğretmenler ile 632 Sayılı KHK ile doğrudan kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin özlük hakları arasındaki farklılıkların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
 13. Türkiye’de sayısı 1.500’ü bulan yandaş, torpilli, geçici Şube Müdürlüğü görevlendirmeleri biran önce iptal edilmeli, bu kişiler asli görevlerine döndürülmelidir. Açık olan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü kadrolarına, en kısa sürede kadrolu atamalar yapılmalıdır.
 14. Ders kitaplarımızın içeriği Türk Milletinin yapısına ve bekâsına uygun olmalıdır. Milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerimiz ders kitaplarında mutlaka işlenmelidir. Ne acıdır ki İstiklâl Marşı, Gençliğe Hitabe ve Atatürk resmi ders kitaplarımızdan çıkartılmaya çalışılmaktadır. Bu yıl dağıtılan 6. sınıf Sosyal Bilgiler ve Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Atatürk resmi, İstiklâl Marşı ve Gençliğe Hitabe yoktur, yetkililer büyük bir ihtimalle sehven olmuş diyeceklerdir ama, Teşkilat Kanunundaki değişiklikler de bunun önünün açılacağını göstermektedir.

 

Çağın gerektirdiği niteliklere sahip, donanımlı, demokrasiye ve hukuka bağlı, ülkesini ve milletini seven, ülkesini ve milletini dünyada etkin bir konuma getirmek için çalışan, milli, ahlaki, manevi, tarihi ve kültürel değerlerimizden asla taviz vermeyen bir nesil yetiştirmek istiyorsak, bu özellikleri kendisine prensip edinmiş Öğretmenimiz, Milli Eğitim Bakanımız ve siyasetçilerimiz olmalıdır. Türk Eğitim-Sen olarak biz, bu prensiplere bağlı olarak çalışmaya, problemleri ve yanlışları dile getirmeye ve çözüm üretmeye, yapılan doğruları da alkışlamaya devam edeceğiz. Bizim başka bir hesabımız olmamıştır, hiçbir zaman da olmayacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 20.09.2011

 

 

 

Tanfer ATA

Türk Eğitim-Sen

Konya 1 Nolu Şube Başkanı

20.09.2011 tarihinde eklendi ve 648 kez okundu.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Web Sitesi
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA
0332 350 55 68