Linkler
Basında Biz
Anket
Etkinlik Takvimi
Köşe Yazıları
Vefat Taziye
Kutlamalar
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Dosyalar ve Dilekçeler
İlçe Temsilcileri
Üye Formları
Mahkeme Kararları
İLETİŞİM
ADRES
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA

TELEFON
0332 350 55 68

FAKS
0332 352 50 28
TES HABERLER
Haberler - İMAM HATİP ORTAOKULUNA DÖNÜŞTÜRÜLEN ORTAOKULLARDAKİ ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLER MAĞDUR EDİLEMEZ.

Konya ilinde İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülen Ortaokullar bulunmaktadır. Burada görev yapan mevcut öğretmenler ve yöneticiler dönüşen İmam Hatip Ortaokulunun norm kadrosuyla ilişkilendirilmeleri gerektiği halde maalesef bu işlem yapılmamıştır. Burada görev yapan öğretmen ve yöneticiler mağdur edilmektedir.

Bu konu hakkında 8 Temmuz 2013 Pazartesi günü yaptığımız Basın Açıklaması şöyledir.

TÜRK EĞİTİM-SEN KONYA 1 NOLU ŞUBE BAŞKANI TANFER ATA'NIN   "İMAM HATİP ORTAOKULUNA DÖNÜŞEN OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN NORM KADRO PROBLEMİ" HAKKINDAKİ BASIN AÇIKLAMASI METNİ.

 

Değerli Basın Mensupları ve Değerli Eğitim Çalışanları,

 

Bilindiği gibi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca 6287 Sayılı Kanunla birlikte 4+4+4 Eğitim Sistemine geçilerek, uygulama 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde başlatılmıştı. Bakanlığın emir ve talimatları doğrultusunda Konya'da Kademeli geçiş sistemi benimsenmiş ve uygulama bu doğrultuda yapılmıştır.

 

Geçen eğitim-öğretim dönemi başında olduğu gibi bu yıl Haziran ayında Konya il çapındaki İlkokul ve Ortaokullardan bazıları İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülmüş bulunmaktadır. Geçen yıl öğretmenlerin norm kadrolarla ilişkilendirilmesi işlemlerinde bir sıkıntı yaşanmamıştı, çünkü dönüşen okulun mevcut kadrosu İmam Hatip Ortaokulunun norm kadrolarıyla ilişkilendirilmişti. Aynı işlem okul yöneticileri için de yapılmıştı.

 

Ancak, şuandaki uygulama böyle yapılmayarak, dönüşen okullardaki öğretmenler norm kadrolarla ilişkilendirilmemiştir. Bunu anlamak mümkün değildir. Bakanlığın hiçbir Kanunu, Yönetmeliği, Genelgesi değiştirilmediği halde, aynı uygulama bir önceki yıl farklı, şuan farklı şekilde yapılmak istenmektedir. Bu uygulama yapıldığı takdirde telafisi mümkün olmayacak öğretmen mağduriyetleri yaşanacaktır.

 

Şöyle ki; 2012-2013 Eğitim-Öğretim döneminde Ortaokul olan bir okulumuz 2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürüldüğünde, buradaki öğretmenler norm kadroyla ilişkilendirilmediği zaman, yeni kadrolar boş ilan edilerek 8 Temmuz 2013 tarihinde başlayacak olan Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişiklikleri işlemlerinde tercihe açılacaktır. Bu işlem, son derece hatalı ve haksız-hukuksuz bir işlem olacaktır.

 

Buradaki ayrıntı ve gözden kaçırılan husus; aynı binada olan bir okulun dönüşmesi sonucu sanki yeni bir binada ilk defa açılan bir okul gibi değerlendirilmesi, bu şekilde onay alınması ve Bakanlığa bildirilmesidir. Bu bir idari kusurdur. Halbuki, dönüşme işleminde bina aynı, sadece okulun ismi değişmektedir. Yeni bir bina yapımı ve okul açılması söz konusu değildir. Dolayısıyla da, dönüşen okulda bulunan mevcut öğretmenlerin İmam Hatip Ortaokulunun kadrolarına aktarılması mutlaka yapılmak zorundadır. Öğretmenler, idari kusur yüzünden mağdur edilip mahkeme kapılarına gönderilemez.

 

Bu konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığının 15/05/2013 Tarih ve 980028 Sayılı yazısında; “2- İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler dönüştürme sonucunda oluşturulan ve ilişkilendirildikleri ilkokula ya da ortaokula alanları dikkate alınarak öncelikle atanacaklardır. Sınıf Öğretmenlerinin önceki sınıflarını okutmaya devam etmeleri sağlanacaktır. Ara sınıflarda sınıf birleştirilmesi yoluyla öğretmenlerin norm fazlası durumuna düşürülmesine meydan verilmeyecektir.” şeklinde açıklama olmasına rağmen, hala öğretmenler dönüştürülen İmam Hatip Ortaokulunun kadrolarıyla ilişkilendirilmemiş ve kararnameleri değiştirilmemiştir.

Burada şu bilgiyi de vermekte fayda görüyorum. Normal Ortaokullar ile İmam Hatip Ortaokulları arasında sadece 2 saatlik zorunlu Arapça dersi farkı vardır. Normal Ortaokullarda Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler Dersi Seçmeli Ders olarak okutulurken, bu dersler İmam Hatip Ortaokullarında Zorunlu Derstir. Yani, normal Ortaokullarda Arapça dersi yoktur, diğer derslerin tamamı her iki okulda da aynıdır. O zaman, İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülen Ortaokulların ders yükleri birlikte hesaplanacak ve mevcut öğretmenlerin tamamı İmam Hatip Ortaokulunun norm kadrosuyla ilişkilendirilecek, bunun başka bir uygulaması olamaz, olursa da haksız ve hukuksuz olur.

 

Konu çok açık ve net olduğu halde Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün uygulamasını anlamak mümkün değildir. Ortada idari bir kusur vardır. Bu kusur, okulların dönüştürülmesi onayı alınırken yeni okul açılacaktır şeklinde onay alınması problemin kaynağını oluşturmaktadır. Üstelik Bakanlığa da bu şekilde bildirildiği için, Bakanlık dönüşen bu okulları yeni okul gibi değerlendirmekte ve norm kadroların boş olarak gösterilmesine ve il içi isteğe bağlı atamalara açılmasına cevaz vermektedir. Üç haftadır uğraştığımız bu konu artık içinden çıkılamaz hale gelmiştir. Sözlü açıklamalar problemi çözmemektedir. Mağdur olacak öğretmenlerin haklarını yargı yoluyla aramalarını tavsiye ediyoruz.

 

Buradan Konya Valiliğine ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerine sesleniyorum. Çok geç olmadan, öğretmenleri mağdur etmeden gerekli tedbirleri alın. Yukarıda arz ve izaha çalıştığımız gibi, İmam Hatip Ortaokuluna dönüştürülen İlkokul ve Ortaokullarda görev yapan Öğretmenlerin, bu okulların İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değişikliği işlemlerinde norm kadrolarının boş gösterilmeden İmam Hatip Ortaokulunun norm kadrolarıyla ilişkilendirilmeleri ve kararnamelerinin değiştirilmesi problemi ortadan kaldıracaktır. Bu uygulama Okul Yöneticileri için de aynen yapılmalıdır. Değerli Öğretmen ve Yönetici arkadaşlarımız ile kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. 08/07/2013.

 

 

                          Tanfer ATA

                                Türk Eğitim-Sen

                                Konya 1 Nolu Şube Başkanı

08.07.2013 tarihinde eklendi ve 680 kez okundu.
YORUM EKLE
YORUMLAR
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Web Sitesi
İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. Ülker Apt. No: 28 Kat: 1 Daire:1 42060 Selçuklu/KONYA
0332 350 55 68